Glöd · Debatt

Attention är oberoende

Svar direkt från Riksförbundet Attention:

DEBATT I sin debattartikel hänvisar Charlotte Riessen till uppgifter från Lars Lundström, som skriver i Syre 19 augusti 2015 att Attention delar läkemedelsindustrins intressen. Han hävdar att Attention startades med pengar från en stiftelse ledd av medicinförespråkare, skrev avtal med läkemedelsbolaget Eli Lilly om en halv miljon årligen i bidrag och samarbetade nära med läkemedelsbolaget Jansen-Cilag i lanseringen av Concerta. Detta stämmer inte.

Attention startade i början av 2000-talet med stöd av 50 000 kronor som professor Christoffer Gillberg och andra professionella samlat ihop då de såg att gruppen behövde en brukarorganisation. Under 2004 fick Attention uppbyggnadsbidrag på 400 000 kronor från Eli Lilly, och 2005 mottogs 500 000 kronor. Efter 2005 har inga finansiella bidrag tagits emot från läkemedelsbolag. Attention har inte heller medverkat vid lansering av läkemedlet Concerta. Detta är inte första gången vi informerar Lundström om vår icke-existerande koppling till läkemedelsbolag, och vi finner det anmärkningsvärt att Lundström inte håller sig till fakta.

Attention är en oberoende brukarorganisation som organiserar personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och deras anhöriga. Attention hade vid årsskiftet 15 500 medlemmar. Våra verksamhetsberättelser är offentliga och uppgifterna om en eventuell finansiering från läkemedelsbolag kan lätt kontrolleras.

Lars Lundström skriver att Syres ledarskribent ”förmedlar psykiatrins tes att adhd orsakas av ”variationer i hjärnans funktioner”. ”Forskare som är insatta i området är numera överens om att adhd är ett biologiskt baserat funktionshinder … Det finns inga belägg för att psykosociala faktorer såsom dålig uppfostran, brister i familjefunktion, stress, traumatiska händelser, miljöfaktorer eller dylikt skulle kunna förklara uppkomsten av adhd.” Han ställer frågan om ”denna samhällsfrånvända ansvarsbefrielse … ligger bakom skenande medicinering”.

Att hjärnan hos personer med adhd ser ut och fungerar annorlunda i delar som styr uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll, samt att adhd i huvudsak är genetiskt betingat, är en stor majoritet av forskningen enig om. Att psykosociala faktorer kan orsaka adhd finns inga belägg för. Däremot är de viktiga för hur problemen vid adhd utvecklas och vilka konsekvenser de får. Ett förstående bemötande och en stödjande miljö i skolan skulle till exempel göra tillvaron lättare för många.

Vår erfarenhet är att läkemedel hjälper många. Av Läkemedelverkets rekommendationer framgår att få allvarliga biverkningar har rapporterats vid användning av adhd-läkemedel på kort och längre sikt. Attentions medlemmar är inte betjänta av överdiagnostisering eller överanvändning av läkemedel. Därför tycker vi att det är bra att Socialstyrelsen följer utvecklingen. Vår ståndpunkt är att de som behöver stöd och behandling, inklusive medicinsk sådan, ska erbjudas detta.

Någon ”samhällsfrånvänd ansvarsbefrielse” ser inte vi, snarare att vården nu börjar ta ansvar. Dock behöver även andra delar i vårt samhälle, till exempel skolan och arbetsmarknaden, bli bättre på att ta detta ansvar.