Glöd · Debatt

Sluta straffa offer

Nu ska vi prata svensk narkotikapolitik. Argumentera gärna emot. Sverige har i dag en av EUs absolut grövsta narkotikalagstiftningar. Men ärligt talat finns bara ett bevisat sätt att lösa problemen med narkotikarelaterade dödsfall, och det känner man redan till i hela EU. Avkriminalisera bruk av narkotika. Nu.

Den svenska narkotikalagstiftningen är inte bara föråldrad, den är direkt farlig för landets invånare. Hur kan ett högteknologiskt land som Sverige ha Europas näst högsta narkotikarelaterade dödssiffra? Kan det vara för att missbrukare inte vågar söka vård innan det är för sent? Kanske för att dom måste dömas för ett brott innan dom får hjälp? Kan det vara för att vi har en lagstiftning som likställer opiater och cannabis så kraftigt att till och med polisen skäms? Kan det vara för att vi har en statlig och kommunal attityd som stigmatiserar människor?

Det enda vi gör i Sverige i dag är att straffa offer som behöver hjälp. Motiverat av en gammal världskrigs-moralism med sina rötter i den kroppsliga renhetsrörelsen och godtemplarna. Där det är ditt eget fel att du var svag och lät dig lockas av den förbjudna frukten – och nu får du skörda vad du sått. Du är en av de fula gubbarna nu och ska för evigt vara stigmatiserad.

Enligt de sista tre justitieministrarna måste vi förbjuda bruk, annars skulle allt fler börja bruka narkotika. Det har varit parollen de senaste 30 åren, samtidigt som antalet brukare har exploderat till nästan det fyrdubbla.

Nej. Jag säger att det är dags för Sverige att träda in i den moderna och civiliserade världen som respekterar och hjälper sina medborgare i både vått och torrt. Det är dags av avkriminalisera bruk av narkotika, så att Sverige kan lämna den grupp vi i dag ingår i tillsammans med Norge och ett fåtal andra länder. Att kriminalisera bruk av narkotika anses nämligen fullständigt vansinnigt i hela Västeuropa.