Nyhetsmagasinet Syre Nummer 091 fredag, 2 september 2016
Radar – Nyhet

Världens hav kan få ett rättsligt skydd

Ett nytt internationellt avtal kan vara på väg att förhandlas fram om skyddet av den biologiska mångfalden i de öppna haven, ”high seas”. Det är områden som omfattar halva planetens yta och som till stor del saknar skydd.

Det öppna havet – ”high seas” – är områden som ligger utanför länders ekonomiska zoner och som omfattar nära två tredjedelar av havsytan.
Världens regeringar har ännu inte kommit överens om detaljerna kring skydd och hållbar användning av öppna havsområden på internationellt vatten.

Mellan den 26 augusti och den 9 september pågår förhandlingar i FNs högkvarter om ett bindande regelverk under havsrättskonventionen, Unclos, som ska garantera långsiktigt friska hav.

– Intresset växer för vad som finns under havsytan i öppna havsområden, vilket skapar ett behov av en detaljerad överenskommelse, säger Elizabeth Wilson, chef för avdelningen för internationell havspolitik vid stiftelsen Pew Charitable Trusts.

De pågående förhandlingarna täcker marina genetiska resurser, förvaltningsredskap som marina skyddsområden, bedömningar av miljöpåverkan, kapacitetsskapande åtgärder och överföring av marin teknik.

– Hittills är det främst generella idéer som har diskuterats. Vi förväntar oss verkligen att de kommer att gå in mer i detalj i frågorna, säger Elizabeth Wilson.


Nummer 091 fre 2/9-16

Fler nummer

Innehåll

Nummer 091

fre 2/9-16 Fler nummer