Radar · Nyhet

Regeringen ändrar sig om skatten på sol-el

Regeringen ändrar sig nu vad gäller den starkt kritiserade sol-skatten. Som Syre rapporterade om förra veckan har det visat sig att EUs regler för konkurrens och statsstöd inte kräver en sådan skatt, vilket regeringen tidigare hävdat.

I veckan kallades finansminister Magdalena Andersson till skatteutskottet av utskottets ordförande Per Åsling (C).

– Det finns ett antal frågetecken som ansvarig minister Magdalena Andersson behöver besvara. Bland annat vill vi veta om regeringen i sitt samtal med EU har utrett frågan om solskatten tillräckligt, menar han.

Enligt Per Åsling är det ”fullständigt ologiskt att regeringen väljer att straffbeskatta förnybar energi”. Sol-skatten går också på tvärs med det gemensamt uppsatta målet om en svensk elproduktionen som är 100 procent förnybart till år 2040 menar han.

Regeringen försvarade först skatten men på onsdagen meddelade finansminister Magdalena Andersson till SVT att den ska ses över så fort som möjligt.

– Om det nu kommer signaler från kommissionen att vi kan gå ner ytterligare eller inte behöver ha hela den här skatten, då jobbar vi som sjutton nu med att se om det finns ytterligare möjligheter. För oss är det viktigt att värna solelen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Hur mycket skatten ska sänkas eller när det i så fall kan ske kan Magdalena Andersson inte svara på i dagsläget.