Radar · Nyhet

Rekordmånga bränder hotar Amazonas urfolk

Brasilien skakas av rekordmånga bränder, en oroväckande utveckling som stått i skuggan av OS-spelen i Rio de Janeiro och riksrättsprocessen som tidigare i år avsatte landets folkligt valda president Dilma Rousseff. Bränderna är inte bara en ekologisk katastrof, de hotar även icke-kontaktade folkgrupper i Amazonas regnskog.

Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut INPE har i år kartlagt 46 000 bränder, främst i svårtillgängliga regioner som Amazonas regnskog och landets centrala savannområden. Siffran är den högsta sedan 2004 och antalet bränder är 60 procent fler i år än i jämförelse med förra året.

– Människan har det fulla ansvaret, säger Alberto Setzer, vid INPEs kartläggningsenhet i São Paulo, till tidskriften Science.

Många bränder tros ha sitt ursprung i svedjebruk vid illegala jordbruk, och klimatologer som Science talat med befarar att årsslutet kan bli det varmaste i historien för Brasiliens räkning.

Det första steget mot en lösning på situationen måste innehålla politisk vilja, menar Albert Setzer.

– Vi behöver nya riktlinjer för att kunna hantera problemet, säger han till Science.

Det konstiga i INPEs kartläggning är bara att siffrorna över avskogningen inte ökat märkbart. Däremot innebär de förödande bränderna i Amazonas ett hot mot flera icke-kontaktade folkgrupper i världens största regnskog, även kallad ”jordens lunga”.

Det största hotet mot de drabbade Awá-folken (som Syre rapporterat om i Nr.70) är illegal skogsskövling, enligt organisationen Survival. Skövling och anlagda bränder banar sedan väg för sojaodlingar och/eller illegala gruvor. Enligt Survival har skövlingen redan berövat Awá-folken närmare 30 procent av deras marker i delstaten Pará.

Flera olika organisationer menar att det nya politiska läget i Brasilien efter statskuppen sätter redan ekologiskt och socialt utsatta urfolks tillvaro på sin spets. Ett exempel är det brasilianska miljöministeriets sena insatser för att bistå i brandsläckningen i utkanterna av de icke-kontaktade folkgruppernas boplatser.

– Det handlar om en akut och fruktansvärd humanitär kris. Brasilianska myndigheter vet mycket väl att nya bränder kommer att bryta ut under torrperioden, vilka kan komma att decimera antalet icke-kontaktade människor, säger Stephen Corry, chef för Survival.