Radar · Nyhet

Längre arbetsdagar med flexibel arbetstid

Många förknippar flexibla arbetstider med större frihet, men de som har större kontroll och frihet över sitt eget arbetsschema arbetar fler timmar och mer övertid än de med mindre kontroll. Det skriver forskare i vetenskapstidskriften The Conversation.
Forskarnas studie visar att ju högre grad av självstyre, desto fler arbetstimmar.

Enligt forskarna kan resultaten delvis bero på att medarbetare ser friheten som en gåva från sina arbetsgivare och visar tacksamhet genom att jobba hårdare samtidigt som de vill visa att de kan hantera ansvaret. Den utsuddade gränsen mellan jobb och fritid tror forskarna också bidrar.

Nu är det inte alltid som flexibla arbetstider ger negativa effekter, skriver forskarna. De kan vara bra och för många underlättar den balansen mellan arbete och fritid.
För att minska problemen förespråkar forskarna lagar och regler som försvarar ”rätten att koppla ner”, likt den reglering som finns i Frankrike.

Ungefär 17 procent av alla anställda inom EU har flexibla arbetstider, och kan – i viss mån – välja när deras arbetsdag börjar och slutar, skriver Tidningen Kollega.

Artikeln i vetenskapstidskriften The Conversation