Radar · Nyhet

Flyget större klimatbov än befarat

Svenskarnas internationella flygresor påverkar klimatet betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Klimatpåverkan kan vara nästan fem gånger större än vad som rapporteras till FN och EU.

Aldrig har svenskarna flugit så mycket utomlands som nu. Mellan 1990 och 2014 ökade de internationella resorna med 130 procent, enligt en rapport som Chalmers tekniska högskola gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Men ett flitigt flygresande påverkar klimatet.

I det underlag som rapporterades till FN och EU uppskattas det totala utsläppet av växthusgaser uppgå till 2,3 miljoner ton för 2014. Men enligt rapporten från Chalmers svarade svenskarnas internationella flygresor för cirka 11 miljoner ton det året, ungefär lika mycket som utsläppen från den svenska biltrafiken samma år.
– Studien ger oss ett underlag som visar att vi kan behöva komplettera den utsläppsredovisning som vi har i dag. Det sker förhandlingar på det området, säger Erik Adriansson, handläggare vid Naturvårdsverket, till TT.

Den stora skillnaden i resultaten beror på olika sätt att redovisa. Den officiella statistiken baseras på den mängd flygbränsle som tankas i Sverige och som används till flyg som lämnar Sverige.

Chalmersrapporten tar också hänsyn till exempelvis flygresans längd och tankningar som skett utanför Sverige. Den inkluderar även utsläppen på hög höjd för de internationella flygningarna.

– De gaser som uppkommer vid förbränning på hög höjd har en annan inverkan på uppvärmning i atmosfären, säger Erik Adriansson.

Han säger att rapporten ska användas för att gå igenom olika åtgärder för att minska klimatpåverkan från resandet.

Långsammare ökning av utsläpp