Radar · Nyhet

Fler kvar länge i utsatta områden

En för Sverige unik studie om ekonomiskt utsatta områden i Stockholm, Göteborg och Malmö visar att personer från etniskt synliga minoriteter långt mer än andra bor kvar i utsatta områden som vuxna, enligt SVT Nyheter.

Forskarna vid Göteborgs universitet har följt nära 20 000 personer födda 1974 i de tre städerna. De sattes i två grupper: ”synliga minoriteter” – personer från Afrika, Asien, Latinamerika och sydöstra Europa – och ”övriga”. Sedan granskade de var personerna bodde i för slags områden 1990 samt 2006.

De visade sig att 61 procent av de från synliga minoriteter som bodde i utsatta områden som 16-åringar 1990 bodde kvar i likvärdiga områden 2006. Samma andel i gruppen övriga var 35 procent.
Forskaren Torun Österberg säger till SVT Agenda att de fattiga förortsområdena brukade vara transitområden.
– Det fanns en stor rörlighet. Med tiden har många blivit kvar på ett helt annat sätt.