Glöd · Panelen

Panelen

Den 2 september kommer första numret av Syre Göteborg. Vad tycker du är det viktigaste i en bra lokaltidning?

Det viktigaste med en bra lokaltidning är att de har en redaktion på plats, med resurser och kompetens för att återge de omkringliggande händelserna och de lokala perspektiven.

Rejn Karlgren, 40 år, kommunalråd för MP, Sandviken

En bra lokaltidning bäddar in näromgivningens stora och små händelser i ett rikssammanhang. Det är också viktigt att lyfta fram sådana positiva saker som alla kan relatera till. Som gerillaodling, annorlunda mötesplatser, gratis kultur och aktiviteter. Sådana finns överallt, men utan en lokaltidning är de ofta svåra att få reda på.

Judit Lázár, 62 år, initiativtagare till sinnenasrum.se, Härnösand

Om du också vill vara med i vår panel, skicka ett mejl till glod@tidningensyre.se. Bifoga lite information om vem du är och vilka ämnen du är intresserad av.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV