Radar · Nyhet

Häckningsrekord för havsörnen

Nya häckningsrekord rapporteras ifrån olika delar av Sverige och drygt 700 revirhärdande par finns numera i Sverige, enligt siffror från Havsörnsprojektet.

– När det var som sämst så hade vi runt tjugo reproducerande par i hela landet, säger Berth-Ove Lindström, havsörnsinventerare, till Ekot.

Det finns flera anledningar till havsörnens goda år, däribland förbudet mot olika miljögifter som nu gett konkreta resultat i naturen. Miljögiftet DDT ansågs tidigare vara ett av de enskilt största hoten mot norra Europas största rovfågel.

– Förbudet mot DDT kom 1972. Sedan tog det nästan 30 år innan vi började se de positiva effekterna av förbudet, säger Lindström.

Men klimatförändringar gör att faran för rovfågelns långsiktiga välmående ändå kvarstår. Juli månad var den varmaste månaden i mäthistorien, enligt en rapport från det amerikanska rymdorganet Nasa, och med tanke på att havsörnens främsta näringskälla är fisk kan problemen med de allt surare förhållandena i svenska havs- och sjöområden på sikt minska havsörnens tillgång på föda.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV