Energi · Syre tipsar

Läsupplevelser och tidsperspektiv

Har du läst Offer för könsmoralen av Hinke Bergegren? Eller En dagdriverskas anteckningar av Agnes von Krusenstjerna? Kanske Anarkism och modern vetenskap av Pjotr Kropotkin? Män som vi ej skola gifta oss med, skriven av Reinhold Gerling och utgiven 1934? Kvinnans fysiska träning enligt japansk metod av Ellen Key?

Du behöver inte skämmas för att svara nej, men du kan råda bot på bristen bara genom att klicka på titlarna ovan. Då hamnar du på runeberg.org, en webbplats som drivs ideellt av människor som vill göra äldre litteratur tillgänglig för alla på nätet. Där finns hundratals titlar på svenska, norska, danska och en del på isländska. Jag brukar använda Svensk etymologisk ordbok av Elof Hellquist ganska ofta för att läsa om ords ursprung, men den är bara en droppe i havet.

Allt är gratis på runeberg.org, eftersom texterna är så gamla att upphovsrätten har gått ut. Allt har inte åldrats med samma värdighet, men somligt är fortfarande aktuellt, annat är intressant just för det perspektiv det ger på nutiden.