Radar · Nyhet

Växter ”ser” med långa proteiner

Växter, svampar och bakterier har inte ögon men kan ändå känna av om det är dag eller natt, och växter och bakterier växer och rör sig i riktning mot solljus. Hur detta går till har forskare undersökt vid Göteborgs universitet och universitetet i finska Jyväskylä.

– Fytokroma proteiner är växternas och bakteriernas ögon. Vi har nu upptäckt hur bakteriella fytokromer fungerar på molekylnivå, säger Sebastian Westenhoff vid institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

De undersökta proteinerna är jättestora molekyler som består av tusentals atomer. Forskarna liknar dem vid små maskiner och de finns i alla växtblad och i många bakterier och svampar. Proteinerna känner av ljuset och skickar signaler till växtcellen om hur mycket ljus som finns tillgängligt.
– Så fort ett fytokrom absorberar ljus deformeras det i en serie välorganiserade strukturella förändringar. Vi upptäckte en tidig strukturell förändring redan för två år sedan. Sedan dess har vi vidareutvecklat våra experimentmetoder och kan nu studera proteiner i deras fulla längd.

Källa: Göteborgs universitet