Radar · Nyhet

Vulkan har dolt havsnivåhöjning

Växthusgaser har redan en accelererande effekt på stigande havs-nivåer, men denna påverkan har fram tills nu varit kamouflerad av det enorma vulkanutbrottet på Mount Pinatubo på Filippinerna 1991, enligt en ny studie vid National Center for Atmospheric Research (NCAR).

Satellitmätningarna av havsnivån började 1993, och därför har beräkningarna av havsnivåhöjningarna hittills inte räknat med den sänkning av havsnivåerna som vulkanutbrottet orsakade på grund av den globala nedkylning som det ledde till.
Att förstå om havsnivåhöjningarna accelererar eller är konstanta är viktigt eftersom det drastiskt ändrar hur havs-
nivåerna kan se ut om 20, 50 eller 100 år.

Källa: EurekAlert