Energi · Läsarnas

Så kan basinkomst utrota fattigdom

Ett universitet i Shanghai ordnade en tävling för ungdomar i förslag som skulle kunna utrota fattigdomen. Antonis Triantafyllakis lag fick pris, och här presenterar han deras lösning. Har du något att berätta för Syres läsare? Välkommen att skicka in material till malin.bergendal@tidningensyre.se!

Jag är begeistrad över att kunna meddela följande: Jag har deltagit i en ungdomstävling om en uppfinning/innovation som skulle kunna införas globalt (Youth Innovation Competition on Global Governance) organiserad av Fudan universitet i Shanghai, Kina. Fler än 60 deltagare från 29 länder över hela världen var med. En del av tävlingen gick ut på att komma på ett virtuellt projekt, med syftet att utrota fattigdom.

Vi tävlade i lag från olika länder med åtta medlemmar i varje. Mitt lag presenterade, av orsaker som ni kan förstå, ett projekt som skulle utrota fattigdom genom ovillkorlig basinkomst. Det skulle kunna genomföras genom att börja med fyra länder, utvalda från en lista med de minst utvecklade länderna enligt FN, i olika geografiska områden i världen.

Vi föreslog att basinkomstnivån skulle vara 3,10 dollar per person och dag. Det är minimibeloppet för att säkra ett värdigt liv enligt Världsbanken. Projektet skulle finansieras genom internationella biståndsorganisationer, som till exempel FN och Världsbanken, med OECD som rådgivare för att övervaka mättekniken. Projektet skulle pågå tills tillväxten i dessa länder skulle nå en nivå, som var tillräcklig för att länderna själva skulle kunna driva ett sådant BI-projekt, utan externt stöd. Man skulle också vara försäkrad om att projektet skulle vara fortsatt hållbart.

Vi föreslog dessutom att en egen plan skulle utvecklas, en plan som skulle inkludera de medborgare som deltagit och som gagnats i processen (med till exempel deltagarnas budget). Vi nämnde att ju högre basinkomstens nivå sattes, desto snabbare skulle man uppnå önskad tillväxt. Vi kommenterade också hur kostnaden, även om den blev väldigt hög, ändå skulle bli lägre än vad utvecklade länder redan åtagit sig att tillhandahålla genom bidrag. För att göra en lång historia kort: mitt lag, World Team 2, har vunnit priset för ”Det mest värdefulla projektet”! (”Most Valuable Project”)!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV