Glöd · Panelen

Panelen

Alltmer fascistoida åsikter och förslag från exempelvis Sverigedemokraterna blir rumsrena i det svenska samhället, samtidigt som liknande strömningar vinner mark i USA och i övriga Europa. Hur ska vi göra för att försvara demokratin?

Genom att bestämt sätta ned fötterna när helst de sker högerdumheter, speciellt när de kommer från medierna själva. Att orka och våga fortsätta skriva, berätta och peka på parallellerna med bland annat nazisternas Tyskland. Jag vill ju tro att vägen till klokare och mer omdömesfyllda beslut går via folkbildning. Och för dem som anser sig färdigbildade finns inget att göra, är jag rädd.

Lena Carlberg, 47 år, journalist, Östhammar

Undervisning kan göra extremt stor skillnad. Visserligen är det svårt att genomföra med nuvarande riksdag och regering. Men om vi satsar på att i samhällsvetenskapliga ämnen som historia slå hål på myter och få elever att förstå vad fascism kan göra tror jag mycket skulle kunna förändras.

Felix Larsvik, 19 år, studerande, Stockholm

Jag måste säga att jag inte har något bra svar på den frågan. Tyvärr är jag inte ensam, annars skulle de ju inte fortsätta växa. En blandning av öppenhet, solidaritet, källkritik, feminism, medmänsklighet och trygghet tror jag behöver vara inblandat.

Olle Hilborn, 31 år, språkrör för MP Karlskrona, Jämjö