Radar · Nyhet

Guterres i ledningen i kampen om toppjobbet som FN-chef

Läckta uppgifter efter den andra slutna omröstningen i FNs säkerhetsråd om vem som ska efterträda Ban Ki-Moon visar att Portugals tidigare premiärminister António Guterres har starkast stöd.

Även i den första slutna omröstningen i FNs säkerhetsråd den 21 juli hade FNs förre flyktingkommissarie António Guterres starkast stöd, tätt följd av Sloveniens förre president Danilo Turk och Unesco-chefen Irina Bokova från Bulgarien.
För närvarande finns det 11 kandidater till posten som FNs generalsekreterare och 5 är kvinnor. Valet sker i flera röstomgångar under de kommande månaderna och det är FN-ambassadörerna från säkerhetsrådets 15 medlemsländer som avlägger rösterna.
Dansken Mogens Lykketoft som är ordförande för FNs generalförsamling framhåller dock att stödet för de olika kandidaterna mycket väl kan komma att ändras och att nya kandidater kan komma att nomineras.

– Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser. Stödet för en kandidat kan förändras över tid, säger han till IPS.
Mogens Lykketoft har drivit frågan om ökad öppenhet och mer insyn i valet av ny FN-chef.

Förutom krav på öppenhet och insyn i urvalsprocessen förs en kampanj för att posten ska gå till någon från Östeuropa eller att en kvinna ska väljas för första gången i organisationens 70-åriga historia.
Även om informella utfrågningar av kandidaterna i FNs generalförsamling innebär en mer öppen urvalsprocess är det fortfarande troligt att FNs säkerhetsråd till slut föreslår en enda kandidat som generalförsamlingen ska ta ställning till.

Det har ställts krav på att säkerhetsrådet ska föreslå mer än en kandidat, men Mogens Lykketoft framhåller att det är säkerhetsrådet som beslutar om förändringar och att det inte ens är säkert att en majoritet i generalförsamlingen skulle efterfråga fler kandidater.

– Eftersom vi har haft dessa informella utfrågningar känner vi bättre till kandidaterna och deras prioriteringar. Förut visste vi inte ens vilka namn som diskuterades av säkerhetsrådet. Om det finns några tydliga favoriter tror jag inte att säkerhetsrådet skulle föreslå helt andra namn, men vi får se, säger han till IPS.

Kandidaterna har för första gången frågats ut i generalförsamlingen, i regionala grupper och av de 134 medlemmarna i G77-gruppen, som samlar såväl världens fattigaste länder som de snabbväxande ekonomierna Kina och Indien, vilket Mogens Lykketoft kallar ett ”värdefullt bidrag” i urvalsprocessen.