Glöd · Debatt

Bromma flygfält är den felande länken

Inrikesflyget är en smutsig miljöbov som inte rimmar med Sveriges miljömål. Bromma flygfält är den felande länken som gör att man i dag bland annat behöver exploatera skolgårdar, bollplaner och oersättliga park- och grönmarker. Man driver i dag även på för att exploatera Årstafältet, södra Stockholms sista stora öppna grönyta, som sedan 2001 är detaljplanerad till landskapspark som ska säkerställa att medborgare i det framtida förtätade söderort ska ha tillgång till vardagsrekreation.

På regeringens uppdrag har Anders Sundström genomfört en analys kring behovet av bostäder och behoven av flygkapacitet i Stockholm. Den visar att inrikesflyget så snart som möjligt bör börja omlokaliseras till Arlanda flygplats. Att regeringen redan i år bör börja planera för att lägga ner Bromma flygfält och bygga ut Arlanda.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV