Zoom

Olympiska spelen avslutar era av megaprojekt

Foto: Mario Osava/IPS

Antalet stora energi- och infrastrukturprojekt ökade snabbt under den höga ekonomiska tillväxten i Brasilien och har förstärkt den ekonomiska och politiska kris som håller landet i sitt grepp. En era närmar sig sitt slut med de olympiska spelen i Rio de Janeiro.

 

President Dilma Rousseff har stängts av fram tills att hon ställs inför riksrätt anklagad för att genom tillfälliga lån från statliga banker ha snyggat till statsfinanserna inför det senaste valet. Det är ingen tillfällighet att rättegången mot presidenten kommer att avslutas mitt under de olympiska spelen i Rio de Janeiro.

Storskaliga projekt

Under det senaste årtiondet har storskaliga investeringsprojekt och offentliga bygg- och anläggningsarbeten, varav en del inte har slutförts, drivit på ekonomin och vållat debatt, närt drömmar och skapat frustration bland befolkningen och påskyndat Arbetarpartiets uppgång och fall.

Landets ekonomiska tillväxt och internationella genomslag under Luiz Inácio Lula da Silvas tid vid presidentposten 2003-2011 spelade en avgörande roll när Fifa 2007 utsåg Brasilien till arrangör av fotbolls-VM 2014. Två år senare tilldelades Rio de Janeiro de olympiska spelen. De panamerikanska spelen hölls i Rio de Janeiro 2007 och Confederations Cup 2013.

Antalet megaprojekt sköt samtidigt i höjden för att tillgodose behoven hos energi- och transportindustrin.

Olja under havet

Byggen av stora vattenkraftsdammar, järnvägar och hamnar har påbörjats, och även en omledning av floden São Francisco för att lindra torkan i de torra nordöstra delarna av landet. Många offentliga bygg- och anläggningsarbeten har genomförts i städerna och utgjort delar av det program som innehållit skattelättnader och tillgång till krediter. Dilma Rousseff hade som Lulas stabschef ansvar för att genomföra programmet som involverade tusentals byggprojekt runt om i landet.

Oljefyndigheter upptäcktes 2006 i havet under sand, sten och saltlager utanför Rio de Janeiro och gav upphov till bygget av fyra stora raffinaderier, två petrokemiska anläggningar och dussintals varv för konstruktion av oljeriggar, oljeplattformar och tankfartyg. Två av landets största raffinaderier i den nordöstra delen av landet stängdes dock 2015. Ytterligare ett raffinaderi är endast delvis i drift.

Verksamheten har avbrutits vid det fjärde raffinaderiet och den petrokemiska anläggningen i anslutning till det och nu står kontorsbyggnader och hotell i omgivande städer tomma. I Niterói i delstaten Rio de Janiero har hälften av varven stängts och över 80 procent av 15 000 varvsarbetare har sagts upp.

Vita elefanter

Oljepriset föll under 2014 samtidigt som korruptionsskandalen skakade den statliga oljejätten Petrobras i en härva som involverar hundratals ledande politiker och företagsledare.

Luiz Inácio Lula da Silvas och Dilma Rousseffs regeringar försökte att stävja inflationen genom att frysa bränslepriser vilket blev ännu ett hårt slag mot det statliga oljebolaget Petrobras.

Bygget av två järnvägar har avstannat och riskerar att bli vita elefanter – stora, kostsamma, oanvändbara byggen – eftersom gruvprojekten i anslutning till järnvägarna avslutats. Bygget av en ny hamnstad och utbyggnad av två andra hamnstäder har också avbrutits.

Dammar skadar miljön

Flera vattenkraftsprojekt är på väg att färdigställas. De fyra största vattenkraftverken byggs i känslig miljö i floder i Amazonas regnskog och projekten möter motstånd och kritiseras för de negativa konsekvenserna för miljön och för ursprungsbefolkningar och fiskesamhällen. Projektet Belo Monte i Xingu-floden i sydöstra delen av Amazonas, som är världens tredje största dammbygge, har stämts 23 gånger för att inte leva upp till rättsliga krav. Samtidigt kritiseras projektet eftersom kraftverket av miljöskäl bara kommer att generera 40 procent av sin fulla potential och eftersom vattenflödet i Xingu-floden varierar kraftigt olika säsonger.

Storhetsvansinne

Megaprojektens framväxt inleddes med huvudstaden Brasilia, som byggdes på fem år och invigdes 1960. Under militärdiktaturen 1964–1985 byggdes två kärnkraftverk och två av världens största vattenkraftverk. En motorväg genom Amazonas påbörjades men är inte farbar vissa sträckor under regnperioderna och har blivit en symbol för påkostade projekt som misslyckades och som bidrog till militärdiktaturens fall. Storhetsvansinnet kan också spåras till fotbolls-VM 1950 då fotbollsarenan Maracanã i Rio de Janeiro byggdes, som då hade plats för 180 000 åskådare.

Med den nuvarande ekonomiska krisen som väntas ha ett grepp om landet under de kommande åren är nya megaprojekt inte troliga, enligt bedömare.

Foto: Mario Osava/IPS
Kontor och butiker står tomma i staden Itaborai i sydöstra Brasilien till följd av att den statliga oljejätten Petrobras skurit ned sin verksamhet. Mario Osava/IPS