Radar · Nyhet

Sydafrika hårt drabbat av torka

Nästan fem år av torka i stora delar av Sydafrika har lett till att många mindre städer befinner sig i kris. Livsmedel importeras för första gången på 20 år och torkan utgör ett hinder för regeringens planerade omfördelning av jord till landets svarta majoritet.

Priserna stiger på mat och många nya småbönder som tillhör landets svarta majoritet har drabbats hårt av torkan. I mindre städer i de norra delarna av landet rapporteras om företagsnedläggningar, en växande arbetslöshet och social instabilitet.

Rekordhöga temperaturer och
torka under de senaste åren har lett till en ökning av antalet konkurser och har tvingat många småskaliga bönder från den mark de har tilldelats. Även bönder som har stora jordbruk har svårigheter med avbetalningar på lån.