Radar · Nyhet

Minskade svenska skördar i år

Sveriges totala skördar 2016 väntas minska med åtta procent i jämförelse med de senaste fem årens snittnivåer. De bakomliggande orsakerna är bland annat torka och skadedjursangrepp.

Prognosen är fastställd av Lantmännen och gäller oljeväxter, spannmål och trindsäd. Uteblivit regn är den främste boven i dramat.

– När vi nu kan se hur grödorna utvecklats är det tydligt att de har påverkats av den torra våren i stora områden, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet, i ett skriftligt uttalande.

2016 års torka har främst slagit mot spannmålsodlare i den södra landsänden.

– Vi tror att det blir lägre skörd än normalt, första prognoserna från Skåne på höstrapsen har kommit och det ser ut att vara mycket låga skördar, säger Per Sandberg, ordförande för lantbruksföreningen SpmO.

Lönsamheten kan på sikt orsaka andra problem för svenskt jordbruk. Gårdsstöden från EU har dessutom blivit lägre i år än under tidigare år, vilket Per Sandberg lyfter fram som särskilt bekymmersamt för Skåneregionen.

2015 innebar de största skördarna på 25 år, men fastän de kommande åren tros peka på lägre omsättning tros inte konsumenter drabbas lika hårt som odlarna. Osäkerheten och stora lokala variationer tros bli något som morgondagens odlare tvingas vänja sig vid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV