Krönikor

Vi lever i ett nytt 1300-tal

 

Alla tidsepoker är obegripliga eller omöjliga att fullt ut förstå för dem som lever under dem. Det är svårt att se sin egen nutid i ett klart ljus. Det som är närmast blir alltid subjektivt bedömt.

Vår nutid kan närmast jämföras med 1300-talet. Likheterna är stora mellan nutiden och detta sägenomspunna sekel som vi vet mer om än vi kanske tror.
Båda perioderna är epoker av krig i olika former, både lokala och världsomfattande krig, extremt våldsamma tider. Det sker stora folkomflyttningar. Stora grupper flyr från krigen medan andra flyttar i sökandet efter ett bättre liv. Det är också djupgående ekonomiska och socioekonomiska förändringar som sker.

Låt oss beskåda 1300-talet ur det perspektivet. En period av krig i den värld vi kände till, det vill säga Europa. Alla krigade mot alla hela tiden. Påvedömet mot den muslimska världen, stadsstaterna i det blivande Italien mot varandra och påvestolen. 100-årskriget mellan Frankrike och England om den brittiska och franska kronan. Stora folkgrupper kom från öster och sökte utrymme för att leva ett bättre liv vilket ledde till konflikter.

Samtidigt härjade pesten och gjorde att Europa blev fattigt på folk och att svälten fick fäste på många håll. Bondebefolkningen flydde från landsbygden för att inte bli tvångsrekryterade eller helt enkelt slaktade av de stridande klanerna eller arméerna – en tidig urbanisering. Tidigare fanns enbart ett fåtal städer av betydelse i Europa, nu växte de alla på grund av migrationen.

Krigen drev också fram en tidig industrialisering, ett fabrikssystem, rudimentärt, men ändå förändrades den klassmässiga strukturen. Arbetare ersatte livegna bönder i en ökande omfattning. De krigförande behövde inte bara vapen som tillverkades fabriksmässigt. De behövde också pengar och det var bara två samhällsgrupper som enligt religionen fick låna ut pengar mot ränta; judarna och en gren av islam. Därför såg ett tidigt banksystem dagens ljus.

Som läsaren ser var 1300-talet inget stillastående århundrade utan en tid av genomgripande förändringar som det skulle bära med sig in i framtiden. Det kapitalistiska systemet växte fram i det fördolda utan att 1300-talets människor såg det eller än mindre förstod vilken epok av total förändring de levde i.

Varför skriva om detta nu, 2016? Enkelt, det sker en liknande förändring i vår tid. Vi lever i den mest krigiska tiden under det senaste årtusendet vid sidan om 1300-talet. Stora folkvandringar sker även nu och av samma skäl som då. Tekniken förändrar förutsättningarna för arbete och produktion.

Det tog 300 år innan kapitalismen fick sitt verkliga genombrott. Den relevanta frågan blir då vilket genombrott som väntar vår värld i framtiden? En sak är i varje fall klar: kapitalismen som vi lever med i dag är snart historia. Men liksom människorna på 1300-talet inte kunde veta vad som skulle komma vet vi inte det heller, men om vi lär av historien kan vi ana de förändringar som växer fram. Feodalismens tid var över och kapitalismen skulle bli herre. Förändringens vind hörs i bakgrunden nu precis som då.

Sakta, men säkert …

För alla goda krafter som försöker upprätthålla en human flyktingpolitik.

För de politiker, oavsett partifärg, som köpte SDs myt om den förestående ”systemkollapsen”.