Radar · Nyhet

Vatten riskerar bli bristvara i Sverige

Foto: Björn Lindgren/TT

Nya siffror från SMHI förutspår minskade grundvattennivåer i Sverige i takt med globala klimatförändringar. Sommaren 2016 tycks ha gett en fingervisning om vad som kan vänta: rekordlåga nivåer och avsaltat havsvatten i kranen.

I södra Sverige, hemvist för ett av norra Europas största grundvattenmagasin, har vattnet blivit odrickbart i hela städer samtidigt som Blekinge tvingats be Skåne om hjälp med vattentillförseln.

”Sammanbrott” är ordet som Skånes landshövding Margareta Pålsson använder för att beskriva de återkommande vattenproblemen i södra delarna av landet.

Men landshövdingen varnar vid sitt offentliga möte om Vombsjöns öde utanför Sjöbo om ett annat hot mot vattnet vid sidan av globala klimatförändringar: kemikalier och övergödning från tusentals avlopp som angränsar sjön. Vombsjön är en av de viktigaste dricksvattenkällorna i västra Skåne och förser bland annat Malmö med dricksvatten.

– Tillgången till rent vatten är avgörande för Skånes utveckling. Det begriper jag, det begriper ni alla som är här, säger Pålsson under mötet som ägde rum nyligen.

För Skåne, Småland, Öland och Östergötland har sommaren förutom problem med kemikalier och övergödning även medfört rapporter om låga vattennivåer. Värst drabbade är de som hämtar vatten ur egna brunnar och på Gotland avsaltas havsvatten för att säkra vattentillgången för människor, djur och jordbruk.

– Vi är nu väldigt nära de rekordlåga nivåer vi har haft, säger Nils Ohlanders på enheten för grundvattenövervakning vid SGU.

I rikstäckande medier har frågan på allvar diskuterats samtidigt som SMHI strör ytterligare salt i såren genom att inte kunna erbjuda ljusare prognoser inför de kommande 50–100 åren. Snarare kan vi räkna med att den ökande avdunstningen får skjuts av globala klimatförändringar.

Med andra ord: lägre grundvattennivåer.

Och särskilt i södra Sverige räknar SMHI med att grundvattenbildningen kommer att minska med en femtedel fram till sekelskiftet. Något som tros slå hårt mot södra Sveriges jordbruk.

– Grunden till problemet är dålig grundvattenbildning. Det började redan under den varma sommaren 2014 och har förvärrats på grund av den torra hösten och vintern, säger Ingrid Gudmundsson, informatör på SMHIs nationella kunskapscenter för klimatanpassning.

På Öland och Gotland saknas det motsvarande ett helt års nederbörd, och situationen hade varit ännu värre om vatten inte hade distribuerats från fastlandet.

– För att magasinen ska fyllas på och nå normalnivåer krävs mycket regn under en lång period. Och det finns inget som talar för att de skulle hinna fyllas på under sommaren, säger Ingrid Gudmundsson.