Radar · Nyhet

Självmordstankar vanligt bland unga samer

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sametinget visar i en ny rapport om samers psykiska hälsa att ångest och självmordstankar är vanliga fenomen bland Sveriges ursprungsbefolkning. Var tredje ung samisk renskötare har på allvar övervägt eller haft planer på att ända sitt eget liv och bland unga samiska kvinnor är siffran ännu högre.

Rapporten beställdes av folkhälsominister Gabriel Wikström (S) men frågan har varit aktuell ända sedan Sametinget på allvar började lyfta frågan i mitten av nollnolltalet.

Peter Stoor, Sametingets projektledare och författare till rapporten, menar att samhällsbilden spelar in i den frekventa psykiska ohälsan bland svenska samer. Särskilt utsatta är samiska ungdomar, något som många vittnar om bland de som Stoor har intervjuat.

Det samiska ungdomsförbundet Sáminourra arbetar aktivt med frågan om psykisk ohälsa. Även Sáminourra sätter fingret på den större bilden och pekar ut osäkra framtidsutsikter som särskilt oroande för unga samer.

– Det som framkommit i rapporten var precis som jag trodde, tyvärr, säger Peter Stoor till TT. Men det behöver även bli känt för den breda massan.

Sverige fick nyligen kritik från en FN-kommitté för sin behandling av samer. Bland annat uppmuntras svenska staten att inleda arbetet med en sanningskommission för att belysa historiska övergrepp mot samer, något som Svenska kyrkan nyligen gjorde i form av en vitbok. Och trots att statsminister Stefan Löfven inför riksdagsvalet 2014 ställde sig positiv till en svensk ratificering av FNs urfolksdeklaration ILO 169 har ännu inget hänt på den fronten.

– Kommer samerna att ha skog kvar, kommer vi kunna fortsätta ha vår identitet kvar? frågar sig Olov-Anders Nilsson Sikku, Sáminourras förbundssekreterare, i en intervju med TT.