Radar · Nyhet

Utbildning räddar liv

Varje år dör miljontals barn innan de hunnit fylla fem. Många dödsfall skulle kunna undvikas om unga kvinnor fick möjlighet att gå längre tid i skolan, visar en ny rapport från FNs barnfond Unicef.

Unicefs rapport visar att länders nationella inkomster inte alltid är avgörande i kampen mot barnadödligheten. Många fattigare länder har gjort större framsteg i arbetet för att minska dödligheten än sina rikare grannländer medan vissa snabbväxande ekonomier som Indien och Nigeria har halkat efter i utvecklingen.

År 2030 kommer fem länder enligt rapporten att stå för över hälften av alla dödsfall bland barn som inte fyllt fem år – Indien, Nigeria, Pakistan, Kongo-Kinshasa och Angola.

Unicef bedömer att om alla mammor fick tillgång till gymnasieutbildning skulle 1,5 miljoner färre dödsfall bland barn inträffa i södra Afrika årligen, och ytterligare 1,3 miljoner liv skulle kunna räddas i Sydasien varje år.