Radar · Nyhet

Historiskt beslut för hbtq-personer

FNs råd för mänskliga rättigheter har beslutat att utse en oberoende expert som ska bekämpa den globala diskrimineringen mot hbtq-personer. Beslutet beskrivs som historiskt.

Resolutionen klubbades igenom torsdagen den 30 juni efter en omröstning i FNs människorättsråd.

– Detta ger kraft till alla hbtq-personer över hela världen som arbetat så hårt för denna seger, det är ett erkännande som kan bli början på en ny era, säger Jessica Stern som är ordförande för organisationen OutRight International.

Hennes organisation är en av 28 internationella grupper som i ett gemensamt uttalande välkomnar den nya resolutionen. Över 600 ickestatliga organisationer har arbetat för att medlemmarna i FNs människorättsråd i Geneve skulle anta den resolution som syftar till att ”skydda människor från våld och diskriminering baserad på sexuell läggning och könsidentitet”.