Radar · Nyhet

Undantag för antroposofiska medel tas bort

Det svenska undantaget för antroposofiska läkemedel tas bort, med en omställningsperiod på fem år. Det beslutade regeringen i torsdags. På Vidarkliniken, som arbetar integrerat med skolmedicin och alternativa behandlingsmetoder, ser man positivt på beskedet.

Tillståndet förlängs i sin nuvarande form med två år. Efter 1 juli 2018 kommer en lagändring att träda i kraft och då kommer enligt Socialdepartementet inga ”särskilda försäljningstillstånd” att beviljas. Den nya lagen som regeringen ska ta fram kommer dock med en övergångsreglering som ska gälla i tre år. Totalt handlar det alltså om en fem år lång omställningsperiod.

Socialdepartementet skriver i en kommentar på sin hemsida att tillverkare av antroposofiska medel nu får tid på sig att ansöka hos Läkemedelsverket om att registrera de preparat som omfattas av det tillfälliga försäljningstillståndet.

– Vi tycker det är viktigt med en så enhetlig och transparent reglering av läkemedel som möjligt, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till TT.

Bland de som drabbas av den nya lagen finns Vidarkliniken utanför Järna. Samma dag som regeringens besked kom meddelade Stockholms läns landsting att de bryter sitt avtal med Vidarkliniken.

Men att undantaget försvinner innebär inte att antroposofiska preparat förbjuds. Bland alternativen finns förutom registreringen som ett vanligt läkemedel en möjlighet att registrera medlen som homeopatiska eller växtbaserade preparat. De senare kräver inga bevis på medicinsk effekt.

På Vidarkliniken är man positiv till den femåriga omställningsperioden och möjligheten att arbeta mot en långsiktig reglering.

– Vi ser detta som ett mycket glädjande besked för både våra patienter och alla dedikerade medarbetare på kliniken, säger Ursula Flatters, specialist i allmänmedicin och styrelseledamot i Vidarkliniken i ett pressmeddelande.

Hon hoppas att den nya lagen ska öppna för mer integrativ vård i Sverige och lyfter att den antroposofiska vårdformen är en del av det offentliga sjukvårdssystemet i till exempel Tyskland och Schweiz.