Radar · Nyhet

Regeringen passar vidare Kallakgruvans öde till Bergsstaten

Regeringen har efter lång och spänd väntan bland lokalbefolkningen i Jokkmokks kommun fattat beslut i frågan om den kontroversiella Kallakgruvans framtid. Ärendet skickas tillsammans med tre andra gruvärenden vidare till tillståndsmyndigheten Bergsstaten.

En ny tillståndspraxis finns sedan några månader tillbaka på plats efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, och det är mot den bakgrunden som Kallakgruvans vara eller ickevara nu ska prövas. Och nytt är att gruvbolaget ifråga, Beowulf Mining, måste redovisa hur konkurrerande markintressen – i det här fallet bland annat turism och rennäring – påverkas i anslutning till gruvbrytningen.

Brittiska gruvbolaget Beowulf Mining, som särskilt riktar in sig på mineraltillgångar i Skandinavien, gjorde sig snabbt impopulära bland lokalbefolkningen och samiska renägare, bland annat efter ägarens uttalanden om att regionen är ”obebodd”. I december 2015 hamnade gruvbolaget åter i snålblåsten då det uppmärksammades att de hållit inne med fakturautbetalningar på närmare en halv miljon kronor till prospekteringsbolag.

I början av 2016 trodde ändå Beowulfs vd Kurt Berge att brytning skulle gå av stapeln redan i februari, men efter regeringens beslut om att låta Bergsstaten få överse fallet i ännu en vända får gruvbolaget vänta med sina planer.

Regeringens besked möttes med en lättnadens suck från många, däribland Henrik Blind, miljöpartistisk kommunpolitiker i Jokkmokk.

– Ett litet andrum för miljön, barnen och renarna, skriver han på Twitter.

Regeringens besked om Kallakgruvan, som i praktiken innebär att ett slutligt besked ännu inte har fattats, och från Sametingets ordförande Stefan Mikaelssons hörs besvikelse. Han hade hoppats på ett bestämt nej till gruvprojektet.

– Det är beklagligt att man inte kan avvisa det här med en gång. Sametinget har sagt att vi inte vill ha någon gruva i Gallok. Det borde vara nog underlag för regeringen. Jag tror att vi måste trycka på från den samiska nationens sida, både Sametinget och enskilda, samebyar och samiska organisationer måste trycka på ännu hårdare för att vi har inga vänner i regeringen. Utan de går på den lånebaserade tillväxtekonomins vägar, säger Stefan Mikaelsson till SVT Sápmi.

Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist på Svenska samernas riksförbund, delar den synen.

– Nöjda är vi ju inte förrän det faktiskt blir ett nej, men vi är nöjda med att regeringen nu menar att ytterligare utredning måste tas in – för det har vi ju också sagt – det går inte att bara titta på själva gruvhålet, säger Karlsson till P4 Norrbotten.

Övriga gruvärenden som förutom Kallak har skickats vidare för bearbetning av Bergsstaten är Eva i Arvidsjaurs kommun, Norra Kärr i Jönköpings kommun och Viscaria i Kiruna kommun.