Radar · Nyhet

Barnarbete och miljöexploatering i tobaksindustrin

40 miljoner människor runt om i världen arbetar med tobaksodling och förädling. En ny rapport från Swedwatch visar hur tobaksindustrin åsidosätter mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i sin produktion.

I Swedwatchs fältstudie för rapporten ”Smokescreens in the Supply Chain” framkom exempel på barnarbete och överskuldsättning inom tobaksindustrin i Bangladesh.  Efter intervjuer med bangladeshiska arbetare som odlar tobak åt ett av världens största tobaksbolag, British American Tobacco (BAT), kunde organisationen dra slutsatsen att företaget utvidgar sina tobaksodlingar till nya marknader utan tillräckliga riskanalyser.

– Tobaksindustrin är en högrisksektor ur människorättsperspektiv. Leverantörsleden är inte transparenta och problemen är inte identifierade och åtgärdade. Det finns risk för att det vi bevittnade inom BATs verksamhet i Bangladesh fortsätter och för att nyetablering leder till fortsatt exploatering och miljöförstöring, säger Frida Arounsavath, researcher på Swedwatch i ett pressmeddelande.

Även om tobakssektorn i teorin erbjuder väl behövda inkomstmöjligheter för småbönder ser verkligheten annorlunda ut. I områden där inkomstalternativen är få riskerar bönder att försättas i en beroendeställning till företagen som ofta är oförutsägbara i sina inköpsprocesser menar Swedwatch.

– Tobaksbönderna löper risk att kvaliteten på deras varor nedgraderas, eller helt enkelt inte köps upp av företaget som kontrakterat dem. Det betyder att många bönder försätts i överskuldsättning.

BATs huvudkontor i London kommenterar Swedwatchs rapport med att lyfta de fördelar som tobaksodling genererar, och uppger att den stora majoriteten av de problem som beskrivs i rapporten inte förekommer i företagets verksamhet.

BAT är en av Swedish Matchs tobaksleverantörer och Swedwatch har också tittat på vad det svenska tobaksbolaget gör för att hantera risker i hela leverantörskedjan. Swedish Matchs hållbarhetspolicyer är trovärdiga menar Swedwatch, men påpekar att det är svårt att få en tillräcklig insyn i hur företaget tillämpar dem i praktiken.

BAT är också stora på den svenska börsen och fondbolag investerar uppemot 1,8 miljarder kronor i tobaksbolaget, varav den största delen, runt 40 procent upptas av Sjunde AP-fondens Aktiefond. Det framgår av uppgifter från Fair Finance Guide som SvD rapporterar om.