Radar · Nyhet

FN-kritik mot Sveriges behandling av samer

Sverige har granskats av FNs kommitté för ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter och kritiseras på totalt åtta punkter när det gäller samernas situation. Detta trots att statsminister Stefan Löfven inför valet 2014 öppnade för en ratificering av urfolksdeklarationen ILO 169.

Kritiken handlar bland annat om att samers rättigheter inte tillgodoses gällande exempelvis mineralutvinning och att Sametinget har för litet inflytande över markrättigheter.
FN-kommittén menar att Sverige bör verka för att anta urfolkskonventionen ILO 169 och Nordisk samekonvention som är ett gemensamt nordiskt förslag.

S–Mp-regeringen har under långt tid lovat att komma med besked i frågan om Beowulf Minings gruvplaner utanför Jokkmokk, vilka samer och miljörörelser kraftigt kritiserat.

– Man vet aldrig hur lång tid en sådan här process tar, sa näringslivsminister Mikael Damberg (S) i augusti 2015.

Inför valet 2014 var Stefan Löfven positiv till en ratificering av urfolkskonventionen, men än så länge har Sverige inte rört sig närmare ett antagande av ILO 169 under den nuvarande S–Mp-regeringen.

FN-kommittén anser även att Sverige bör inleda arbetet med en sanningskommission för att belysa historiska övergrepp mot samer. Svenska kyrkan kom nyligen ut med en vitbok som redovisar ”de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet”.

– För att kunna bygga upp relationen med det samiska folket måste kyrka och stat ta ansvar och återställa det som blivit fel. Det här kan vara en bra början, sa Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.