Radar · Nyhet

Det omstridda glyfosatet får förlängt tillstånd

I dag skulle EU-tillståndet gått ut för det omdebatterade ämnet glyfosat. Men i sista stund fattade den icke folkvalda EU-kommissionen beslutet att förlänga tillståndet 18 månader.

Förra året klassades bekämpningsmedlet glyfosat som troligtvis cancerogent för människor av WHOs cancerforskningsavdelning IARC. Men EFSA, European food safety authority, gjorde en helt annan bedömning – byggd på andra, till viss del opublicerade studier från företagen själva -–och menade att glyfosat var säkert.
Kontroversen uppstod i ett läge när ämnet glyfosat rutinmässigt skulle få sitt tillstånd förnyat för en 15-årsperiod. Närmare 1,5 miljoner människor i Europa skrev då på en protestlista som krävde ett förbud och i mars sköts en första omröstning i EU-parlamentet upp, då risken var stor att förslaget om förlängning skulle röstas ner.

EU-kommissionen har sedan gång på gång lagt förslag som inte fått kvalificerad majoritet. I april röstade EU-parlamentet dessutom för en resolution om en kortare förlängning med många begränsningar i användandet.

Förslaget från EU-kommissionen om en 12-18 månader förlängning, vilket är den tid som behövs för att invänta en undersökning som Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA nu genomför, har också röstats ner i två olika kommittéer under juni.
Trots detta antar nu EU-kommissionen sitt eget förslag.

Flera miljöorganisationer är kritiska till beslutet, då de vill se en utfasning av glyfosat från den europeiska marknaden. Utan förnyelse hade detta skett på sex månader. Beslutet kritiseras också ur demokratisynpunkt, då kommissionens ledamöter inte är folkvalda och förhandlingarna inte offentliga.

Bart Staes, EU-parlamentariker och representant för Belgiens gröna parti säger i ett pressmeddelande att beslutet visar på ett förakt mot dem som inte vill se ett förnyat tillstånd.

– Denna tillfälliga förlängning måste vara början till slutet för glyfosat. Vi vill nu uppmana EUs regeringar och regioner att utöva sina rättigheter att införa betydande restriktioner på användningen, så att vi kan påbörja processen med att fasa ut glyfosat.