Radar · Nyhet

Vänners arbetslöshet kan påverka dig

Personer med många arbetslösa vänner är själva ofta arbetslösa. Det visar en studie som har gjorts vid Stockholms universitet.

Tre grupper födda år 1990 och med bakgrund i Iran, forna Jugoslavien och Sverige har jämförts i studien, som visar att det finns ett samband mellan den egna arbetslösheten och den i ens nära umgänge.

– Studien indikerar att det spelar en substantiell roll om dina vänner är arbetslösa eller inte och vilka kontakter på arbetsmarknaden man har, säger Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet.

Studien visar även att betydelsen av nätverk har olika stor betydelse i de olika grupperna.

– Gruppen från forna Jugoslavien är ofta mer välintegrerad i den bemärkelsen att fler har vänner med två svenskfödda föräldrar, men dessa vänner är ofta arbetslösa och resursfattiga, så det hjälper inte de här ungdomarna att få jobb. Det är en ibland bortglömd dimension när man pratar om integration – det handlar inte bara om att vara med eller utan invandrarbakgrund, utan om man är resursstark eller inte, säger Jens Rydgren.

Studien undersöker betydelsen av sociala nätverk för ungas livschanser, där arbetsmarknaden utgör en del. Studien genomfördes när personerna var 19 år och 1 590 personer som jobbade eller sökte jobb utgör underlaget för denna del av studien.

I maj 2016 var 23,7 procent av unga mellan 15 och 24 år arbetslösa, det är 200 fler än månaden innan, men något lägre än samma månad förra året då siffran låg på 24 procent. Arbetslösheten totalt i Sverige i maj låg på 7,6 procent.