Radar · Nyhet

Transpersoner kan välkomnas i armén

Den amerikanska försvarsmakten är inte känd för tolerans i frågor om normöverskridande sexualitet och könsidentitet. Nu kan det bli ändring på det.

Inom kort väntas försvarshögkvarteret Pentagon fatta beslut om att transpersoner är välkomna i det militära, enligt USA Today.

Till dags dato har den amerikanska försvarsmakten haft rätt att entlediga transpersoner utan någon annan anledning än deras könsidentitet.
Det kontroversiella beslutet kommer att tillkännages den 1 juli, enligt källor till tidningen. De olika försvarsgrenarna kommer då att få i uppdrag att genomföra den nya policyn under en ettårsperiod.

Fram till 2011 tilläts inte öppet homosexuella i den amerikanska militären.