Glöd · Panelen

Panelen

Idag folkomröstar Storbritannien om ett utträde ur EU, hoppas du på ett ja
eller nej till utträde?

Jag hoppas på ett NEJ för utträde. Det skulle bli en isärdragande faktor för EU som redan idag knakar i fogarna. Om EU inte återvinner sin pondus och betydelse, växer faran att extremhögern förstärks och skapar en fientlig zon inom Europa: nationalister med en exkluderande ideologi och ”demokratur” som styrelse(o)skick. Inget jag vill ens föreställa mig. De ekonomiska följderna inte ens att nämna.

Judit Lázár, 62 år, initiativtagare till sinnenasrum.se, Härnösand

Nej. EU är på flera sätt drivande i internationella klimatförhandlingar och en enorm ekonomi. Storbritannien är inom EU progressiva (Sverige har till exempel kikat på dem för att utforma det kommande klimatpolitiska ramverket). Ett utträde riskerar att försämra EUs klimatpolitik. Klimatet är för mig överordnat mycket annat.

Olle Hilborn, 30 år, språkrör för MP Karlskrona, Jämjö

Jag hyser egentligen inga förhoppningar åt något håll. Framtidsprognosen för nuvarande unionslösning ser rätt dyster ut, läget känns hopplöst. Tänker att ett utträde kan fungera som katalysator och antingen utgöra första steget mot unionens totala sönderfall alternativt kan leda till en angelägen översyn och revidering av nuvarande unionsstruktur.

Lena Carlberg, 47 år, journalist, Östhammar