Radar · Nyhet

Ja till skärpt asylpolitik

I tisdags röstade riksdagen ja till den kritiserade åtstramningen av svensk asylpolitik. Lagförslaget klubbades igenom med stor majoritet när Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna gav det sitt stöd.

Vänsterpartiet och Centern röstade nej. Liksom fyra miljöpartister som gick emot regeringslinjen. Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att rösta, undantaget Birgitta Ohlsson (L) som röstade nej. 34 var frånvarande.

Den nya lagen, som träder i kraft den 20 juli och ska gälla i tre år, innebär att Sverige nu lägger sig på EUs miniminivå när det gäller asylsökandes rättigheter. Uppehållstillstånden blir tillfälliga, försörjningskravet skärps och möjligheterna till familjeåterförening minskas.
Den nya lagen har mött skarp kritik och sågats av en lång rad remissinstanser men Morgan Johansson menar att den är nödvändig.

– Även om vi har världens bästa mottagningssystem så har ju inte ens vi något trollspö som gör att vi på kort tid kan trolla fram hundratusentals bostäder, tiotusentals lärare och socialsekreterare och hundratals skolor. Det finns rent fysiska begränsningar för hur många vi kan ta emot, säger han till TT.

Carl Schlyter var en av de fyra miljöpartisterna som röstade emot lagförslaget. Han säger på Facebook att det var ett svårt beslut men att han faktiskt inte kunde rösta ja till ”en lag som de flesta experter tycker strider mot eller inte tillräckligt uppfyller grundläggande konventioner och internationella åtagande”.