Glöd · Debatt

Hemliga voteringar skulle gynna demokratin

DEBATT I sin senaste krönika Demokratin behöver inga piskor tar Maria Wetterstrand upp många bra frågor kring vår representativa demokrati och problemet med partipiskan – ett ämne jag själv gärna diskuterar. I den lika skrämmande som intressanta boken Knapptryckarkompaniet skildrar Anne-Marie Pålsson sin tid i Sveriges riksdag på ett sätt som gör det uppenbart hur viktig denna fråga är. Att ”börja från scratch” eller tänka out-of-the-box är precis vad som behövs. Både Maria och Anne-Marie lyfter fram kandidatlistorna som en potentiell angreppspunkt. Och visst köper jag det – folket bör ha större inflytande över valet av representanter. Men vad är det vi hoppas på, att dessa folkvalda politiker ska ha större lycka i maktstriden med partieliten, och inte tvingas rösta enligt partilinjen? Grundproblemet går i min mening djupare än så. Vad är det egentligen som möjliggör piskan? Hur kan vi avväpna partieliten och återställa makten i riksdagen?

När jag diskuterar lösningen med vänner kommer det reflexmässiga svaret som på posten: ”Hemlig röstning i riksdagen?! Är du inte klok? Hur ska vi då kunna ställa dem till svars?”. Okej, visst, självklar poäng. När var du senast inne på riksdagen.se och granskade hur dina representanter röstat? Visste du ens att det var möjligt? Svaren är så klart lika förutsigbara. Tolka mig inte fel, jag är helt för öppenhet och transparens inom det offentliga.

Men svenska folket ställer politikerna till svars varje gång det är val, och det gör vi framför allt genom att bedöma resultatet av den politik som förts: ökad arbetslöshet, sämre sjukvård, sämre skola, etc. Inte genom att granska hur ledamöter har röstat i varje enskilt förslag. I DN Debatt ”Så kan valhemligheten säkras i de svenska valen” (2014-09-14) skriver Dahlberg et al:
”Varför är valhemligheten viktig? Demokratin syftar till att förverkliga folkviljan. Därför måste väljarna kunna uttrycka sin vilja så fritt som möjligt utan att frukta påtryckningar från staten, politiska partier, andra medborgare eller familjemedlemmar. Rösthemligheten värnar också mot korruption: Kan din röst knytas till din person kan den också knytas till belöning eller bestraffning. Genom hemliga, anonyma röster i fria, allmänna och direkta val garanterar vi att demokratin fungerar som den ska.”

Varför gäller inte argumenten för valhemlighet även ledamöternas voteringar i riksdagen? Kan det till och med vara så att rösthemligheten är speciellt viktig för folkets främsta företrädare? Till vilken nytta är piskan när du inte vet vem du ska piska?