Radar · Nyhet

Färre men allt mer effektiva kärnvapen

Antalet kärnvapen fortsätter att minska i världen, enligt en ny rapport från fredsforskningsinstitutet Sipri. Samtidigt satsar Ryssland och USA, världens överlägset största kärnvapenmakter, enorma summor på att modernisera sina arsenaler.

Antalet kärnvapen i världen minskade från 15 850 år 2015 till dagens samlade arsenal på 15 395. Sipri slår dock fast att avrustningen fortsätter att gå långsamt. Ryssland har inte offentliggjort sin kostnader, men fortsätter att modernisera sin kärnvapenar se nal medan USA planerar att spendera motsvarande 348 miljarder dollar fram till år 2024 för att uppgradera sina kärnvapen.