Radar · Nyhet

Alliansen har lämnat bostadssamtalen

Samtalen kring en blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse har havererat. Båda sidor anklagar varandra för kompromisslöshet. Borgerligheten ser marknadshyror och indragen kommunal rätt till naturreservat som en väg framåt, från vänsterhållet hörs krav på fler hyresrätter.

På DN Debatt i tisdags meddelade den borgerliga alliansen att de lämnar samtalen om en blocköverskridande bostadspolitisk uppgörelse. ”Regeringens förslag är alldeles för försiktiga”, meddelar samtliga fyra borgerliga allianspartier.
”Sedan regeringen tillträdde har re for mar betet inom bostadspolitiken avstannat. Fokus har flyttat från reformer som främjar byggande och rörlighet, till omfattande byggsubventioner som döms ut av både forskare och byggbranschen”, skriver Ulf Kristersson, Moderaterna, Erik Ullenhag, Liberalerna, Emil Källström, Centerpartiet och Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.

Bland S–Mp-regeringens bostadspolitiska förslag syns bland annat en rad utredningar, däribland av plan- och bygglagen, samt tydligare regler för hyressättning i nybyggda hyresrätter. Allianspartierna vill å sin sida reformera systemet för naturreservat och Moderaterna vill frånta kommuner rätten att inrätta naturreservat.
– Jag tror i grunden att väldigt många kommuner vill bygga mera, och jag har själv varit kommunalråd i en växande kommun och vet hur svårt det är när nästan alltid någonting står i vägen för att bygga nytt, säger Ulf Kristersson, Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson, till SVT.

Katarina Luhr, Miljöpartiets miljöborgarråd i Stockholm, invänder mot förslaget och menar att ett fråntagande av kommuners rätt att planera över naturområden skulle innebära ett hårt slag.

– Det finns ingen motsättning mellan att bygga bostäder och naturreservat. Jag tycker de hör ganska bra ihop faktiskt, säger Luhr.
Peter Eriksson, nytillträdd bostadsminister och miljöpartist, beklagar att den borgerliga alliansen hoppar av förhandlingarna. Det bästa hade varit en bred uppgörelse om att få upp byggandet och få bort det onödiga regelkrånglet med långa byggtider och överklagandeperioder.

När förhandlingarna inleddes i februari var uppfattningen att parterna var relativt överens om verklighetsbilden: 1) det råder bostadsbrist och 2) det bör byggas fler bostäder. Vägen dit blev stötestenen och för den borgerliga alliansen är Vänsterpartiets närvaro ett av skälen till att partierna nu lämnar förhandlingsbordet. Vänsterpartiet är kritiska till allianspartiernas förslag om marknadshy ror.

– Marknadshyror ger inga fler bostäder. Det kan vi se i Finland och Norge, där hyrorna chockhöjts utan att antalet bostäder blivit fler. Marknadshyror innebär kraftigt höjda hyror som många inte kommer kunna betala, säger Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson, till Syre.

Att staten aktivt engagerar sig i bostadsbyggandet är något som den borgerliga oppositionen vänder sig emot, bland annat menar de att endast ett antal byggaktörer kommer över lukrativa kontrakt. Men modellen med subventioner och stimulanspaket för att främja bostadsbyggande är knappast unik inom EU, konstaterade Hyresgästföreningen i en rapport förra året.

”Bostadsbristen är en hämsko för hela samhället. Vi behöver bygga en mångfald av nya bostäder, inte minst hyresrätter med rimliga hyror. Och det handlar inte om att bygga billigt enbart för resurssvaga grupper eller göra särlösningar där stora grupper av människor med låga inkomster ska tvingas sökas ekonomiskt stöd enkom för att kunna bo. Sverige måste ha en mer ambitiös bostadspolitik än så”, skrev Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Enligt Boverket är Sverige i behov av minst 700 000 nya bostäder och för Vänsterpartiet är receptet ”bra bostäder till rimliga kostnader”.

– Det kommer vara viktigt framåt att vi gör ytterligare satsningar på ökat byggande, säger Nooshi Dadgostar, partiets bostadspolitiska talesperson. Det viktiga är att vi får fram fler hyresrätter med hyror som går att betala för vanliga löntagare.