Radar · Nyhet

MP-tvekan inför flyktingomröstningen

I dag ska riksdagen besluta om förslaget till skärpt asylpolitik i Sverige. Den nya lagen ska gälla i tre år och handlar om att tidsbegränsa uppehållstillstånden, skärpa försörjningskravet och minska möjligheterna till familjeåterförening. Kritiken har varit omfattande och flera av Miljöpartiets ledamöter kommer sannolikt inte att stödja förslaget.

Med de nya reglerna hamnar Sverige på EUs miniminivå och en rad organisationer, däribland Amnesty, Röda korset och Advokatsamfundet, har vädjat till riksdagens ledamöter att rösta nej. Bland riksdagens partier har Vänsterpartiet och Centern varit mest kritiska men lagförslaget har ett starkt stöd och kommer sannolikt att röstas igenom.

Även bland Miljöpartiets riksdagsledamöter finns det ett flertal som motsätter sig den nya lagen. Den senaste tiden har det pågått ett intensivt arbete för att få ledamöterna att stödja regeringslinjen men enligt uppgifter till Syre är det så många som 9 av Miljöpartiets 25 riksdagsledamöter som planerar att inte rösta för regeringens förslag. En del av dem kommer att kvitta ut sig, andra att rösta nej, lägga ner sin röst eller vara frånvarande vid omröstningen. Bland dessa finns bland annat de fyra som röstade nej till värdlandsavtalet: Valter Mutt, Carl Schlyter, Annika Lillemets och Jabar Amin.

Enligt Syres källor har också Miljöpartiets gruppledare och talesperson i migrationsfrågor, Maria Ferm, tillhört de som tvekat till att närvara vid omröstningen. Hon säger i en mejlkommentar att hon eventuellt ”hade svårt att hinna närvara” men att hon stödjer propositionen. Vid gårdagens debatt yrkade hon på bifall till förslaget i kammaren.

– Vi kommer att arbeta så hårt vi kan framöver för att förbättra mottagandet så att vi kan få ett samhälleligt stöd för att snabbare kunna återgå till mer human lagstiftning än den internationella rätten kräver, säger Maria Ferm.

Uppdaterad text.