Radar · Nyhet

Lätta vapen ett växande hot

En ny rapport från det Genève-baserade forskningsprojektet Small Arms Survey visar att handeln med handeldvapen och lätta vapen har ökat i en oroande takt.

FNs medlemsstater har kommit överens om att kraftigt minska den illegala vapenhandeln till år 2030 i enlighet med ett av de nya globala hållbara utvecklingsmålen som antogs i september förra året.

– Agendan för hållbar utveckling har en tydlig tonvikt på vapen som en faktor som måste beaktas i arbetet för en hållbar utveckling, säger Anna Alvazzi del Frate, programchef vid Small Arms Survey.

Mellan 2012 och 2013 ökade handeln med handeldvapen och lätta vapen kraftigt och uppgick till motsvarande nära 49 miljarder kronor – en ökning på 17 procent på bara ett år, enligt Small Arms Surveys nya rapport.

USA står för den överlägset största exporten och importen. USA exporterade handeldvapen till ett värde av motsvarande nästan nio miljarder kronor 2013 medan endast två andra länder – Italien och Tyskland – exporterade handeldvapen till ett värde av över fyra miljarder kronor vardera. Handeldvapen stod för 42 procent av importen till USA.

Sexton exportörer av handeldvapen och lätta vapen stod för en sammanlagd export på över 800 miljoner kronor 2013, vilket är den högsta siffran som uppmätts sedan Small Arms Surveys årliga undersökning inleddes 2001.

Även om undersökningen är den mest omfattande i världen när det gäller uppgifter kring överföringen av handeldvapen är de verkliga siffrorna troligtvis mycket högre, eftersom omkring 40 procent av alla uppgifter om import och export av dessa vapen hålls dolda av stater, säger Nicolas Florquin, forskare vid Small Arms Survey.

– Vi anser att det behövs en större transparens. Bättre information skapar bättre politik och bättre program, säger Eric Berman, chef för forskningsprojektet Small Arms Survey.

Det är stor skillnad mellan hur tillgänglig informationen om handeln med handeldvapen är på olika håll i världen. Enligt Small Arms Surveys transparensbarometer är insynen bäst i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna medan transparensen ökat mest i Sydafrika. Minst insyn i handeln finns i Iran, Nordkorea, Saudiarabien och Förenade arabemiraten. Dessa länder som försöker hålla vapenavtalen hemliga har index noll i Small Arms Surveys rankning. De är samtidigt några av de största importörerna av handeldvapen och lätta vapen, enligt uppgifter från de stater som är mest transparenta och som exporterat vapen till dessa länder.

Antalet registrerade överföringar av handeldvapen och lätta vapen i Mellanöstern fördubblades från 2012 till 2013. Förenade arabemiraten var den fjärde största importören av handeldvapen 2013. Importen ökade med nästan 150 procent mellan 2012 och 2013 och uppgick till motsvarande nära 1,4 miljarder kronor. Saudiarabiens import av handeldvapen mer än tredubblades under samma period och uppgick också till motsvarande nära 1,4 miljarder kronor 2013.

Stora mängder ammunition som har återfunnits i Libyen har spårats till Qatar där överföringen av handeldvapen ökat åtta gånger. Nicolas Florquin som är forskare vid Small Arms Survey menar att det troligaste är att de överförts utan tillstånd trots USA:s vapenembargo. Även pistoler tillverkade i Förenade arabemiraten har skickats till Libyen utan att följa korrekta förfaranden enligt sanktionssystemet. Small Arms Survey ska snart presentera en ny rapport om alla de vapen som säljs på nätet i Libyen.