Radar · Nyhet

Sveriges första sjukhus med hbtq-certifiering

Nu har hela sjukhuset i Enköping hbtq-certifierats och enligt RFSL är sjukhuset det första i världen med fullständig hbtq-certifiering.

– Det är en viktig markering som visar att i landstingets verksamheter är alla välkomna, oavsett vem du är, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen i ett pressmeddelande.

Hon menar att certifieringen också bidragit till ett bättre arbetsklimat.

Sedan arbetet med certifieringen inleddes 2013 har samtliga 500 medarbetare genomgått en utbildning där sju olika diskrimineringsgrunder gås igenom: kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsidentitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

– Vi har alla fördomar, utan att vi tänker på det. Utbildningen hjälper oss att bli medvetna om normerna som styr och att få ett vidgat synsätt, så att vi inte slentrianmässigt beter oss på ett exkluderande sätt, säger förvaltningsdirektör Eva Telne.