Krönikor

Räkna rätt i debatten om basinkomst

På senare tid, ofta med utgångspunkt i omröstningen om basinkomst i Schweiz, har det publicerats allt fler texter i såväl svensk som internationell media med det gemensamma temat att basinkomst är en dålig idé. Hur mycket jag än välkomnar den uppblossande debatten och med glädje läser motståndartexternas argumentation, är det ändå oerhört frustrerande att se hur dåligt och oseriöst ämnet hanteras. Opinionsjournalistik må vara sin egen genre som varken kräver egentliga sanningsanspråk eller verklighetsförankring, men en viss standard bör man ändå kunna förvänta sig av seriösa skribenter.

Den senaste, mest frekvent använda ingången till ämnet är den summa schweizarna föreslog inför omröstningen, det vill säga en månatlig basinkomst på 2 500 franc. Om man nu vill utföra ett stycke riktigt dåligt journalistiskt arbete så tar man helt enkelt den summan, lägger in den i en valutaomräknare som översätter till cirka 21 000 svenska kronor, och sedan bygger man hela sin argumentation kring att förfasa sig över dessa skyhöga siffror och att ingen människa skulle förvärvsarbeta (i alla fall inte med slitiga och lågbetalda arbeten, de med glassiga jobb på stora medieföretag är visst inte lika sugna på att sluta) om de fick 21 000 kronor rakt in på bankkontot varje månad.

Så kan man ju göra. Om man däremot vill bli tagen seriöst i debatten kontrollerar man vad medianinkomsten och den relativa fattigdomsgränsen ligger på i Schweiz kontra Sverige, och gör sedan en korrekt valutaomräkning baserat på den nationella ekonomiska kontexten och skillnaderna i inkomstnivåer, marknadspriser och levnadskostnader mellan de båda länderna.

Gränsen för fattigdom i Schweiz ligger på 2 200 franc, alltså cirka 18 500 SEK. Basinkomstnivån i förslaget från Schweiz ligger alltså på fattigdomsgränsen + 13 procent. I Sverige ligger fattigdomsgränsen på 11 500 kronor, vilket med 13 procent påslag ger ca 13 000 kronor. Det är den summan de har röstat om, inte 21 000. Sätt dessutom det i perspektivet att en enrumslägenhet i en stad i Schweiz kostar i genomsnitt cirka 13 000 svenska kronor per månad, i Sverige 7 000 kronor. Ett kilo potatis kostar 32 kronor i Schweiz, i Sverige 10 kronor. Det kan väl inte anses för mycket begärt att någon som vill argumentera emot basinkomst åtminstone anstränger sig så pass mycket att de tar dessa basala skillnader med i beräkningen och inte utgår ifrån förenklade och helt oseriösa valutaomräkningar för att underbygga sin magkänsla av att basinkomst skulle vara en dålig idé?

13 000 per månad och person är i sig en summa som är värd att diskutera, det finns ingen anledning att gå till överdrifter. Är det för mycket? Försvinner alla incitament för att arbeta mot lön eller arvode om man får 13 000 bara för att existera i samhället? Frågorna rörande olika modeller för grundtrygghet är många och komplexa, och diskussionerna viktiga. Men oavsett om man är för eller emot så förtjänar debatten faktiskt bättre än att baseras på nonchalant framkastade falska premisser.

Internetaktivisterna på wwwayward.com/ som sålde Trump-planscher med Voldemort-citat och donerade inkomsterna till hbtq-immigranter.

Tumme ner: Att det överhuvudtaget finns en presidentkandidat i USA vars uttalanden inte går att skilja från Voldemorts.