Glöd · Ledare

Ännu skamligare flyktingpolitik

Vid årsskiftet infördes id-krav för att få åka till Sverige. Det innebär att har du flytt utan att ha giltiga id-papper med dig har du inte rätt att ens söka asyl och få ditt ärende prövat i Sverige. Redan när du ska gå på tåget i Danmark, färjan i Tyskland eller flyget i Nigeria stoppas du av transportbolagets personal.

Under den period som Sverige har haft id-kravet har cirka 3 000 personer drunknat i Medelhavet. Personer som desperat försöker fly till ett tryggare liv. De har flytt trots att EU försöker stoppa dem med allt från Frontexs ökade samordning och gränsbevakning till att betala Erdoğans Turkiet 60 miljarder för att vara gränsvakt. En ”lösning” som svenska regeringen har drivit fram och som Stefan Löfven motiverade med att det är viktigt att ”knäcka affärsmodellen med dessa farliga resor”.

Men det är ingen ”affärsidé” som skapar flyktingströmmarna. Det är situationen i länder som Syrien, Nigeria, Gambia, Senegal, Guinea, Syrien, Irak, Afghanistan, Pakistan och Iran som skapar dem och det är EU och länder som Turkiet, Ryssland och USA som förvärrar dem.

Hittills i år har det kommit 220 000 flyktingar till EU, nästan alltid sjövägen, oftast i undermåliga båtar. De vet att de tar enorma risker när de försöker ta sig in fästning Europa. Men så länge bombande, terror, krig, svält och miljökatastrofer pågår kommer folk att ta den risken. Vi i Europa och Sverige varken kan eller ska försöka stoppa det. De hinder vi sätter upp minskar inte behovet och inte heller primärt antalet som försöker ta sig hit, de ökar bara insatsen och antalet som förlorar sina liv under den desperata flykten.

Regeringens beslut i slutet av förra året syftade till att nå Europas miniminivå i mottagande. Den radda av åtgärder som gjorts sedan i höstas för att hindra människor på flykt från att komma hit har också gjort att antal asylsökande som lyckas ta sig till Sverige har minskat med över 94 procent jämfört med oktober månad.

Trots det är regeringen inte nöjd. På tisdag ska riksdagen besluta om ännu hårdare regler som inte bara hindrar nödställda att komma hit utan också ska göra det jävligt för dem som är här. Logiken är ungefär som när regering och riksdag jävlas med arbetslösa, sjukskrivna eller narkotikabrukare. Genom att göra deras situation så ohållbar som möjligt vill de avskräcka andra från att ”välja” att hamna där och försöka röka ut dem som redan är där.

Regeringen föreslår nu införande av tillfälliga uppe-hålls-tillstånd i stället för permanenta,  begränsad möjlighet till uppehållstillstånd av humanitära skäl och inte minst begränsad möjlighet till familjeåterförening. Sveriges praxis att endast en mindre andel av dem som beviljas asyl ges flyktingstatus är redan innan hårt kritiserad av UNHCR. När den praxisen nu kombineras med EUs miniminivå, som innebär att enbart de med flyktingstatus får ta hit sin familj, leder det till en katastrof för alla familjer som har splittrats. Barn som skilts från föräldrar, föräldrar och älskande där bara en har haft möjlighet att göra den dyra flykten, syskon som hamnat i olika länder och så vidare.

Människor som flytt terror, krig och död ska med regeringens förslag inte bara hindras att återförenas med sina familjer, de ska också förhindras att börja bygga ett liv här. Med de tillfälliga uppehållstillstånden vet de aldrig hur länge de kommer att få stanna.

Hur tänker sig regeringen att integrationen ska underlättas när de skapar lagar som motverkar flyktingars möjlighet att bli en del av samhället? Hur ska en människa som efter en flykt tvingas leva utan sina nära och kära, ofta med vetskapen att de är kvar i terrorn, någonsin få ro och energi att bygga upp ett bra liv? Hur ska en människa som kanske kastas ut nästa år kunna satsa på att bli en del av det svenska samhället?

Regeringens lagförslag kritiserades hårt av samtliga remiss-instanser för att varken mänskliga, sociala, ekonomiska eller rättsliga konsekvenser har behandlats på ett acceptabelt sätt. Därför bör varje riksdagsledamot som inte valts in på SDs program och som har någon som helst självaktning och respekt för mänskliga rättigheter rösta nej på tisdag. Oavsett vilket parti de tillhör och hur hårt partipiskan viner.

Vattenfall står trots energiöverenskommelsen fast vid stängningen av Ringhals 1 och 2

Borttagandet av effektskatten och öppnandet för ny kärnkraft suger fett.