Glöd · Panelen

Vad tycker du – ska sommarlovet vara kvar?

I våras föreslog Moderaterna ett kortat sommarlov och tre terminer i skolan. I sitt sommartal den 6 juni lanserade Anna Kinberg Batra ett förslag om obligatorisk lovskola för alla elever i årskurs 6–9 som inte når målen.

En lovskola bör i så fall vara obligatorisk för alla, annars stämplas redan utsatta elevgrupper på ett förödande sätt. Fördelarna med ett längre skolår är flera, tror jag. De flesta anställda har bara fyra sammanhängande semesterveckor. Som egen företagare, studerande eller arbetslös har du kanske inte alls råd med ledighet. Ett längre skolår ökar förutsättningarna att hitta arbetsro, korta skoldagarna och ge mer utrymme för kontinuitet och repetition. Och för vissa barn är skollunchen den enda lagade maten de får.

Lena Carlberg, 47 år, journalist, Östhammar

Kortare sommarlov är helt vansinnigt. Sommarlovet är ju allt ungarna har att se fram emot under ett år i skolträsket. Lovskola för elever som inte når målen kanske kan vara bra, men obligatorisk vete fan. Det är bättre att de får hjälp på annat sätt.

Kenneth Andersson, 49 år, skogsarbetare, Äppelbo

Moderata förslaget – där ”lättare för föräldrarna att planera sommaren” anges som en anledning – tycker jag inte håller. För det syftet är arbetstidsförkortning, utökad föräldraledighet eller kommunala aktiviteter bättre alternativ. Jag är inte emot att ha tre terminer men då ska syftet vara tydligt, välmotiverat och gärna ett konkret förslag på pedagogiska vinster, från lärarna.

Olle Hilborn, 31 år, språkrör för MP Karlskrona, Jämjö