Radar · Nyhet

Färre vargar i år än i fjol

Vargstammen minskar i Sverige. Det visar Naturvårdsverkets inventeringsresultat från vintern 2015/16. Nu finns det cirka 340 vargar i Sverige, att jämföras med 415 året innan.

Det kan finnas naturliga orsaker bakom minskningen menar Naturvårdsverket; hur många som föds och dör per år kan till exempel ge stora effekter i små populationer. Men licensjakten, skyddsjakterna samt den illegala jakten är också anledningar till att vargstammen minskar i år.

–  I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att antalet familjegrupper har minskat som en följd av licensjakten. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerat sig under inventeringsperioden, säger Maria Hörnell Willebrand, chef enheten för viltanalys i ett pressmeddelande.

Inventering av varg pågår i huvudsak från 1 oktober till 31 mars och fokus ligger på familjegrupper och revirhävdande par. Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö och från DNA-analyser från främst urin och spillning.

Vargen har rödlistats av Artdatabanken allt sedan den första listan togs fram 1990. Den har på senare år gått från kategorin ”Starkt hotad” till  ”Sårbar”. Gränsen ligger vid 250 könsmogna individer. Legal jakt riskerar att låsa fast storleken på vargstammen vid en nivå motsvarande ”Starkt hotad” menar Artdatabanken och pekar ut två stora hot: dålig genetisk status till följd av inavel och illegal jakt.
När vargen fredades i Sverige 1966 fanns det bara ett fåtal djur, troligen färre än 10, enligt Världsnaturfonden (WWF). Efter en trevande start under 1980-talet har vargen i Skandinavien börjat återta sina gamla jaktmarker. Det är ett stort bakslag att regeringen godkänner licensjakt på arten menar WWF.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV