Radar · Nyhet

Tobaksbolagen satsar på världens fattiga länder

Tobaksindustrin satsar dubbelt så mycket på marknadsföring i världens fattiga länder jämfört med i de rika. Förra veckan på tisdagen uppmärksammade Världshälsoorganisationen Tobaksfria dagen med budskapet att fler länder bör kräva reklamfria och standardiserade cigarettförpackningar.

I många länder i världen har myndigheterna infört en rad åtgärder för att minska tobaksanvändningen – genom höjda tobaksskatter, åldersgränser för inköp, rökförbud på offentliga platser och förbud mot reklam. Nu rekommenderar WHO även världens länder att införa standardiserade cigarettförpackningar som en metod för att minska tobakens skadeverkningar.

Australien är det land som har gått i bräschen för neutrala tobaksförpackningar. Där infördes dessa regler för fem år sedan, och nu har även Storbritannien, Frankrike, Kanada och Nya Zeeland bestämt sig för att följa efter. Även i Norge uppges ett liknande lagförslag vara på väg.

– Vi vet att förpackningarna utformas för att locka till inköp, ofta gentemot en särskild målgrupp som kvinnor eller ungdomar, säger Nicole Hughes, som arbetar med tobaksfrågor vid Nossal Institute for Global Health i Australien.

Bruket av tobak har minskat i världens rika länder och i Australien har tobaksanvändningen halverats under de senaste 25 åren. I många fattiga länder har dock den utbredda rökningen fortsatt, och i dessa länder är ofta lagstiftningen betydligt svagare.

Enligt WHO är tobaksreklamen betydligt mer utbredd i fattiga länder och ju fattigare ett land är – desto fler tobaksförsäljare finns det. Detta trots rökningens stora faror.

– Detta handlar om ett fåtal personer som tjänar miljontals dollar på att människor runt om i världen drabbas av försämrad hälsa och för tidig död, säger Edouard Tursam D’Espaignet som arbetar med Världshälsoorganisationens satsning mot tobak.

Tobaksindustrin, som domineras av jättarna Philip Morris, British American Tobacco, Imperial och Japan Tobacco International, har i allt högre grad börjat inrikta sig på världens låg- och medelinkomstländer.

– Vi vet att ju fattigare ett land är, desto färre är reglerna för tobaksindustrins marknadsföring, säger Edouard Tursan D’Espaignet till IPS.

Länder som Uruguay, Togo och Namibia har mött problem när de försökt skärpa lagar mot cigarrettreklam då tobaksbolagen har lyckat blockera eller fördröja dessa initiativ genom olika juridiska processer.