Radar · Nyhet

Nytt avtal mot illegalt fiske

Ett nytt internationellt avtal för att stoppa olagligt och oreglerat fiske börjar tillämpas den 5 juni. Enligt överenskommelsen om hamnstatskontroller, PSMA, kommer stater att bli tvungna att kontrollera utländska fartyg som vill lägga till i deras hamnar.

– Utländska fiskefartyg måste ge information om sina aktiviteter och kunna bevisa att fångsten de har ombord är lagligt fångad, säger Matthew Camilleri vid FN-organet FAOs avdelning för ekonomi, fiskeri- och vattenbrukspolitik.

Elizabeth Wilson, chef för avdelningen för internationell havspolitik vid stiftelsen Pew Charitable Trusts, menar att det nya avtalet endast delvis kommer lösa problemen med minskande fiskbestånd.
– Detta eftersom regeringar fastställer fiskekvoter som inte är hållbara och som innebär att fisken inte har en chans att föröka sig, säger hon till IPS.
När en regering har fastställt en fiskekvot krävs det också att reglerna följs, men det är ofta inte fallet, påpekar Elizabeth Wilson. Kvoterna överskrids genom olagligt och oreglerat fiske.

Hittills har 57 länder (inklusive EU) skrivit under avtalet om hamnstatskontroll som kommer att innebära att illegala fiskeflottor nekas tillträde till hamnar, enligt Matthew Camilleri.
Han menar att det nya avtalet även ger myndigheter möjlighet att upptäcka tvångsarbete ombord, smuggling av varor eller människohandel.