Glöd · Debatt

Låt landsbygden rädda staden!

DEBATT Det upprepas ideligen som en sanning att vi måste bygga storstäder tätare och högre för miljöns skull. Men vi tror inte på det. Transporterna kommer inte att minska så länge stadsborna kompenserar stadslivet med fritidshus på landet eller flygresor utomlands.

Det behövs naturupplevelser och möjligheter att odla, bygga, bada och plocka bär och svamp i närheten av hemmet om stan ska vara attraktiv också på semestern. Och alla har inte råd att kompensera!

Alla vill inte bo i stan. På landet finns kontakt med naturen och möjligheter till grannsamverkan och gemenskap. Men unga som vill flytta till landet har ofta svårt att hitta en bostad till överkomligt pris eftersom alla lediga hus blir fritidshus åt rika stadsbor.

Lantbrukets strukturomvandling med nedläggning av gårdar och utflyttning av industrijobb har försämrat servicen på landsbygden och gjort det svårt att leva här.
Tänk om dagens urbaniseringstrend är ett övergående fenomen! Människan kan åter få en roll i matproduktionen när den fossila energin fasas ut. Jordbruket sker på landet och den mesta förnybara energin produceras här.

Att förtäta storstäderna och bygga nya miljonprogramsområden är kortsynta lösningar som kan bli dyrbara när det visar sig vara på landsbygden de nya jobben finns.  Arbetslivets omvandling ger ökad frihet att bo där man vill. Politiken avgör om robotiseringen ger ökad fritid eller arbetslöshet – bosättningens beroende av arbetsplats minskar i båda fallen. Ökad arbetsfri tid möjliggör självbyggeri och självhushållning.
Möjligheterna att arbeta på distans ökar. Utanför Sollefteå prövas ”bredbandsbullerbyar” för människor som vill bo på landet med modern uppkoppling, där de kan förena det digitala och det jordnära livet.

Ökad livslängd ger oss en lång period av frisk fritid som pensionärer när vi kan välja var vi vill bo.
I stället för att försämra storstädernas livsmiljöer genom förtätning kan vi komplettera dem med en modern landsbygd med levande byar och småstäder. Med dagens teknik kan landsbygden bli en kulturellt och socialt rik plats att leva på med ängar och skogar inom räckhåll. En aktiv lokaliseringspolitik för boende på landsbygden skulle minska trycket på storstäderna avsevärt.

Vi ser inte en landsbygd som ska räddas, utan en landsbygd som räddar staden.