Radar · Nyhet

Kanadas liberaler ska arbeta för basinkomst

Vid sin kongress röstade Kanadas liberala parti igenom en motion som gör arbetet för basinkomst till en del av partiets officiella politik. Partiet är just nu Kanadas största och leds av landets premiärminister Justin Trudeau.

Motionens huvudbudskap är att partiet, i dialog med provinserna, ska utveckla en strategi för att minska fattigdomen ”som siktar mot att erbjuda en garanterad inkomst på en miniminivå”.

En basinkomst kan ge ”kostnadsneutral social säkerhet” står det i motionen och därtill hänvisas till det försök som gjordes i landet på 70-talet, som till exempel visade på positiva hälsoeffekter.

Tanken är att basinkomsten ska ersätta andra sociala försäkringar. I den kanadensiska debatten handlar kritiken bland annat om att motivationen att arbeta skulle kunna minska.

Motionen kom från partiets gräsrötter och förbinder inte den federala liberala regeringen, med Justin Trudeau i spetsen, att agera för en basinkomst.
En talesperson för ministern för social utveckling Jean-Yves Duclos understryker i en kommentar till Huffington post att detta inte automatiskt gör basinkomst till en del av regeringens politik.

Mer påtagligt är det pilotprojekt Liberalerna i Ontario lanserade med sin budget tidigare i år.

– Det här är något som många verkar intresserade av att vi testar, så vi har något på gång till hösten, har provinsens finansminister Charles Sousa sagt till Huffington post.

Intresset för basinkomst växer och försök planeras i till exempel Finland och Nederländerna. Till helgen röstar också Schweiz om basinkomst efter ett så kallat ”folkligt initiativ”. Opinionsundersökningar pekar mot nej men det allt starkare stödet för ja-sidan har överraskat.

En undersökning i EU våras visade på ett starkt stöd för basinkomst. Dalia Research ställer fyra gånger per år frågor till 10 000 invånare i EUs medlemsländer och i den senaste fanns en fråga om inställningen till basinkomst. Av de 87 procent som valde att svara på undersökningen var 64 procent positiva. Mest positiva var invånarna i Spanien och Italien.