Radar · Nyhet

Finanskrisen har slagit mot den globala hälsan

Under de senaste åren har den globala finanskrisens hälsoeffekter granskats. Nu senast i form av en studie i den vetenskapliga tidskriften The Lancet som konstaterar att 500 000 dödsfall i cancer kan härledas till finanskrisen.

– Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna så det är avgörande att förstå hur ekonomiska förändringar påverkar överlevnaden, säger Mahiben Maruthappu, studiens författare och knuten till Imperial College i London.

Dödsfallen kommer av sociala nedskärningar eller arbetslöshet och brist på pengar till sjukvård.

Forskarna Graham Colditz och Karen Emmons menar att studien understryker vikten av en demokratisk sjukvård.

– Studien slår ett slag för den allmänna sjukförsäkringens skyddande effekt när det häller cancerdödlighet, säger de till The Telegraph.
En OECD-rapport från 2015 visar att ojämlikheten förblir stor kring sjukvård i Europa. Förutom försvagad sjukvård i EMU-länder som Grekland, Italien, Portugal och Spanien har satsningen på sjukvård minskat i Europa generellt.

Lånepaketen från IMF och EU till Grekland, Portugal och Spanien krävde åtstramningar inom den offentliga sektorn, något som FNs världshälsoorganisation WHO kommenterade i en rapport 2012: ”Nedskärningar av den allmänna sjukvården skedde i ett läge då hälsosektorn kräver mer, inte mindre, resurser.”

I länder som erbjuder allmän sjukvård räknas inga ytterligare cancerfall, enligt  studien i The Lancet.

– Allmän sjukvård ger ett skydd mot [finanskrisens] effekter, menar Mahiben Maruthappu.