Glöd · Ledare

Ett trasigt lapptäcke som otrygghetssystem

Adoptionsbidrag, A-kassa, Aktivitetsersättning, Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, Aktivitetsstöd, Allmänt tandvårdsbidrag, Apanage, Arbetshjälpmedel, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Arbetslivsintroduktion, Arbetsmarknadsutbildning, Arbetspraktik, Arbetsskadeersättningar – för dig med aktiebolag, Arbetsskadeersättningar – för dig med enskild firma, Arbetsskadeersättningar – för dig som är anställd, Arbetsskadeersättningar – för dig som är arbetssökande, Assistansersättning för vuxna, Assistansersättning för barn, Barnbidrag, Barnbidrag vid adoption, Barnpension, Begravningsbidrag, Bilstöd för vuxna, Bilstöd för barn, Bostadsbidrag till barnfamiljer, Bostadsbidrag till rekryter och dig som genomgår militär utbildning eller tjänstgör inom försvaret, Bostadsbidrag till unga utan barn (under 29 år),  Bostadstillägg, Boendetillägg, Bostadsersättning till dig med etableringsersättning, Bostadstillägg – för dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning, Bostadstillägg för pensionärer, Extratjänst, Etableringsersättning, Etableringstillägg, Familjebidrag, Familjepenning, Flerbarnstillägg, Flerbarnstillägg vid adoption, Förberedande eller orienterande utbildning, Förebyggande sjukpenning – för dig med aktiebolag, Förebyggande sjukpenning – för dig med enskild firma, Förebyggande sjukpenning – för dig som är anställd, Förebyggande sjukpenning – för dig som är arbetssökande, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd med oändligt många olika tillägg, Föräldrapenning, Föräldrapenning vid adoption, Garantipension, Garantitillägg, Graviditetspenning, Handikappersättning, Högkostnadsskydd för tandvård,  Inkomstpension, instegsjobb, Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgaranti för ungdomar, Jämställdhetsbonus, Jämställdhetsbonus vid adoption, Kontaktdagar för barn med funktionsnedsättning, Lönebidrag, Nystartsjobb, Näringsbidrag, Närståendepenning – för dig med aktiebolag, Närståendepenning – för dig med enskild firma, Närståendepenning – för dig som är anställd, Närståendepenning – för dig som är arbetssökande, Planerad tandvård utomlands, Planerad vård utomlands, Praktik i staten, Premiepension, Riksdagens inkomstgaranti, Sjukersättning, Sjukpenning – för dig med aktiebolag, Sjukpenning – för dig med enskild firma, Sjukpenning – för dig som är anställd, Sjukpenning – för dig som är arbetssökande, Sjukpenning – för dig som är studerande,  Sjukpenning i särskilda fall, Smittbärarpenning – för dig med aktiebolag, Smittbärarpenning – för dig med enskild firma, Smittbärarpenning – för dig som är anställd, Smittbärarpenning – för dig som är arbetssökande, Statlig inkomstgaranti för konstnärer, Statlig lönegaranti, Statligt personskadeskydd, Statsrådspension, Studiebidrag, Stöd vid start av näringsverksamhet (starta eget-bidrag), Särskilt anställningsstöd, Särskilt högriskskydd, Särskilt tandvårdsbidrag, Tandvårdsstöd, Tandvård utomlands, Tillfällig föräldrapenning (VAB), Traineejobb, Underhållsbidrag – om barnet bor hos dig, Underhållsbidrag – om barnet inte bor hos dig, Underhållsbidrag – om barnet bor växelvist hos båda föräldrarna, Underhållsstöd – om barnet bor hos dig, Underhållsstöd – om barnet inte bor hos dig, Underhållsstöd – om barnet bor växelvist hos båda föräldrarna, Underhållsstöd vid adoption, Utvecklingsersättning, Yrkesintroduktion, Vårdbidrag, Ålderspension, Äldreförsörjningsstöd, och så vidare.

Så många stödformer/bidrag/avdrag/försäkringar/åtgärder och ändå så många revor i systemet, så många som faller utanför och igenom.  Och här är ändå inte de över 100 bidrag som ges i form av skatteavdrag till dem som har det bättre ställt med. Grundavdrag, jobbskatteavdrag, RUT-avdrag, ROT-avdrag och ränteavdrag är kanske de kända. Men där finns också till exempel avdrag för politiker som kampanjar för sig själva och för bärplockning. Med är inte heller de direkta och indirekta bidrag som ges till företag och andra verksamheter. Presstödet, som denna tidning får, är bara ett av oräkneliga företagsstöd.

Känns som om detta kanske skulle gå att organisera bättre, både förenkla och ta bort revorna.  Sa någon basinkomst? Nej, det har vi inte råd med! Hur skulle samhället fungera om alla gick på bidrag?

På söndag röstar Schweiz om basinkomst, oerhört positivt oavsett hur det går.

Diskussionen om att slopa effektskatten och försena kärnkraftsavvecklingen ytterligare en gång.